Autorisering

Kontroll og sikkerhet

Invitasjoner

Legg til brukere i Omnium ved å sende ut invitasjoner. Velg hvilke tilganger de nye brukerne skal ha - hvilke butikker de tilhører, hvilke markeder, og eventuelt hvilke grupper de skal være medlem av. Brukerne får invitasjon på e-post, og blir tildelt angitte tilganger ved første gangs innlogging.

Rettigheter

Brukergrensesnittet i Omnium kan tilgangsstyres på så finkornet nivå som ønskelig. La nye brukere får tilgang til hele løsningen, eller bare til spesifikk funksjonalitet.

Grupper

Styr tilgangen til Omniums brukergrensesnitt ved å opprette roller. De egendefinerte rollene kan for eksempel gjelde tilgang til ordre, kunder, produkter, eller tilgang til mer avanserte innstillinger.

Butikker og markeder

Rettigheter styres også av tilgang til butikker og markeder. Tilgang til en butikk vil gjelde for alle rapporter og visninger i løsningen.

+47 22 12 01 01

OMNIUM AS © 2019