Butikker

Butikkoversikt

Bedriftens butikker og lagerlokasjoner ligger tilgjengelig i butikklisten i Omnium. 

Åpningstider

Butikkenes åpningstider kan endres direkte i Omnium. Disse er sentrale i forbindelse med utsending av meldinger både til kunder og ansatte. Det er også mulig å overføre disse fra Omnium til for eksempel Google.

Rettigheter

Hele rettighetssystemet i Omnium er bygget opp rundt butikker og markeder. En bruker kan ha tilgang til én, flere eller alle butikker, og det samme gjelder eventuelle markeder. Alle rapporter og visninger vil filtrere på brukerens tilgjengelige butikker og markeder.

Butikkinformasjon

Her vises butikknavn og kontaktopplysninger, og man kan oppdatere informasjonen direkte i Omnium for overføring til andre systemer, som nettsiden, Google, eller andre tjenester som har behov for butikkinformasjon.

Lagerlokasjoner

Hver lokasjon kan ha registrerte lagerbeholdninger. Det er konfigurertbart hvorvidt Omnium skal styre lagerbeholdninger, eller om disse skal administreres gjennom integrasjoner. Lagerbeholdninger kan også eksporteres til nettbutikken, kassasystemet eller økonomisystemet.

Kontaktpersoner

De ansatte i butikken vil kunne motta meldinger om nye ordre, plukkfrister og andre påminnelser. Det avanserte meldingssystemet i Omnium sender kun meldinger til ansatte i butikkens åpningstider. Det er også enkelt å bytte mottaker for eksempel ved ferieavvikling.

+47 22 12 01 01

OMNIUM AS © 2019