E-post

Automatisk e-post-utsending

Opprett e-postmaler selv

Det avanserte meldingssystemet i Omnium OMS gjør det mulig å lage skreddersydde meldinger til kunder, ansatte, eller andre mottakere. Meldingene sendes automatisk, enten basert på hendelser, ordrestatuser, manuelt, eller gjennom tidsstyring. 

Skreddersy innhold

Gjennom et eget redigeringsverktøy kan innholdet skreddersys. E-postmalene kan også konfigureres slik at man får med bedriftens eget design og logo. Det kan også settes opp spesifikke maler for de ulike markedene. Dermed kan man ha flere ulike brands med ulikt design, uttrykk og språk.

Forhåndsvisning

For å være sikker på at innholdet i meldingene blir som forventet, er der mulig å forhåndsvise meldingsmalen som er opprettet. Malen vises med eksempeldata, slik at man får et inntrykk av hvordan meldingen vil se ut i praksis. 

Filtre

Det er enkelt å velge filtre for de ulike meldingstypene. For eksempel kan man velge at en melding skal gjelde for bestemte markeder, ordretyper eller ordrestatuser. Alle meldingene kan også språkversjoneres, slik at de er tilpasset markedet de blir sendt til.

Dynamiske felter

Sett inn dynamiske felter for å hente ut informasjon om gjeldende ordre, kunde, butikk, frakt- eller betalingsalternativ etc. Velg felt i nedtrekksmenyen, og det legges til i meldingen, og blir erstattet av riktig verdi når e-posten sendes. Eksempler kan være ordrenummer, sporingsnummer, kundenavn, e-post eller telefonnummer. 

Velg leverandør av e-post og SMS

Leveranser av e-post og SMS kan skje gjennom ulike leverandører av slike tjenester. Dersom man ønsker å benytte egen SMTP-server for e-post er dette selvfølgelig også mulig. Bruker man for eksempel SendGrid vil man kunne se leverings- og åpningsbekreftelser i deres grensesnitt.

+47 22 12 01 01

OMNIUM AS © 2019