Webhooks & skymeldingstjenester

Abonner på relevante hendelser i Omnium.

Med Omniums eventhåndtering har man muligheten til å abonnere på relevante hendelser i Omnium, i form av webhooks og skymeldingstjenester. Funksjonaliteten gjør det mulig å filtrere på ulike ordrekriterier, og få push-varslinger inn i underliggende systemer på alle hendelser man ønsker.

Integrasjonsrammeverk

Omnium har et integrasjonsrammeverk som sørger for sømløse integrasjoner mot mange ulike systemer. I ordrebehandlingsløpet er det derimot noen prosesser som krever handling utenfor Omnium, og i slike situasjoner kan man få automatisk varsling hver gang det oppstår spesifikke hendelsesforløp. Dette kan for eksempel være nye ordre som kommer inn der produktet må produseres hos en tredjepartsleverandør, eller et produkt som blir returnert og må repareres. 

Eventhåndtering 

Eventhåndteringer kan konfigureres i Omnium, under konfigurasjon og eventhåndtering (event subscriptions). Man kan her legge inn og filtrere på både hvordan og til hvem varsling skal gis, samt hvilke ordrefiltre som skal gjelde på den aktuelle handlingen. Filtrene kan blant annet klassifiseres ut fra ordretype, kategori, marked, produkt eller ordrestatus. Man har også mulighet for å abonnere på flere ulike events i Omnium.

Omnium OMS

Med eventhåndtering i Omnium vil man muliggjøre automatiske varslinger og legge til rette for en optimalisert ordreflyt og mer effektiv ordrebehandling.

Vil du vite mer? 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon eller vil booke en demo.