Frakt

Riktig pakke, til riktig sted, til riktig tid

Fraktleverandører

Omnium har ferdige integrasjoner mot de største fraktleverandører og -formidlere både i Norge og resten av verden. 

Fraktkostnader

Omnium viser beregnede fraktkostnader, og det er også mulig å viderefakturere kunden. Man velger selv om man ønsker å fakturere frakt til kostpris, eller med en eventuell fortjeneste.

Sporing

Sporingsnummer og -lenke mottas fra fraktleverandør, men kan også redigeres manuelt i Omnium sitt brukergrensesnitt. 

Arbeidsflyt

Det er mulig å gjøre fraktbestillinger direkte i Omnium, eller man kan sette opp automatiske bestillinger basert på ordrestatuser.

Integrasjoner

Omnium sørger for opprettelse av fraktbrev ved ordremottak og ved returer. Den aktuelle fraktleverandøren mottar informasjon om forsendelsen fra Omnium, og Omnium mottar og viser sporingskode og sporingslenke. Denne kan også distribueres videre til andre system.

+47 22 12 01 01

OMNIUM AS © 2019