Lagerstyring

Alltid opptatert på tilgjengelig varelager

Alltid tilgjengelig lagerbeholdning

Lagerbeholdning vises i alle produktutlistinger i Omnium. Uansett om man ser produkter i en ordre, i produktvisningen eller i et tilbud, så vil lagerbeholdningen være synlig. Den kan enkelt ekspanderes, slik at man ser lagerbeholding for de respektive lagerlokasjoner eller butikker.

Automatisk oppdatering av varelager    

Automatikken i Omniums arbeidsflyt vil sørge for reduksjon av varelager når en vare sendes fra lager, og økning dersom man mottar en retur fra kunden.

Reserverte beholdning

Klikk og hent-ordre i Omnium har en egen visning, slik at disse skilles fra salgsordre. Her kan en butikkmedarbeider enkelt se hvilke ordre som er reservert i hans egen butikk.

Manuell oppdatering av varelager

Ved varetelling eller korrigering av svinn vil det være mulig å manuelt oppdatere varelageret i Omnium. Hvorvidt Omnium skal være kilden for lagerberegninger, eller om dette skal overlates til andre systemer vil variere fra prosjekt til prosjekt.

+47 22 12 01 01

OMNIUM AS © 2019