Omnikanal- Enkelt forklart

Flere salgskanaler og kontaktpunkter 

En større detaljist har gjerne mange salgskanaler. Man får inn ordre fra nettbutikker, marketplaces, fysiske butikker og gjennom e-post eller chat. Kunden er likegyldig til hvilket kontaktpunkt som benyttes - og forventer samme profil, service, pris og utvalg uansett hvor han møter deg. Det er ikke alltid like enkelt når de ulike kanalene ikke snakker sammen, eller har samme datakilde.

Så hvordan løser man denne utfordringen? Det viktigste er å rive siloer, og sørge for en enhetlig tilnærming til kunden. Da må data fra alle kilder være tilgjengelig i alle kanaler. Kundedata må være tilgjengelig for butikkmedarbeidere, kundeservice og selgere. Kvitteringer fra kassasystemet i fysisk butikk må være tilgjengelig i nettbutikken, og klikk-og-hent-ordre og bestillinger fra nettbutikken må være tilgjengelig for butikkmedarbeideren.

Alternativ 1: Frittstående integrasjoner 

Man bygger integrasjoner på kryss og tvers mellom CRM, kassasystem, nettbutikk, ERP / regnskap osv.

Dette blir en kostbar prosess med svært mange avhengigheter. Hva er konsekvensen av å oppgradere ett av disse forretningssystemene når man har en spaghetti av koblinger mellom alle andre? Ikke minst - hva er konsekvensen hvis et av de skal byttes ut?

frittstående
oms-1

Alternativ 2: Velg et Order Management System (OMS) 

Man velger isteden et OMS som er spesialisert på å motta og distribuere de dataene som skal deles mellom systemene. Produkter kan berikes i PIM. Priser kan forvaltes i ERP. Nettordre kan tas imot av nettbutikken. Kontantsalg gjøres i PoS. Kundedata berikes i CRM. Men alt lagres i OMS - og tilgjengeliggjør data systemene i mellom. 

I praksis innebærer dette at man snur avhengighetene. Man lar hvert enkelt forretningssystem leve uten avhengigheter eller visshet om de øvrige systemene.

Veien til omnikanal 

Samtidig er alle bedrifter unike med sine behov. Noen har komplekse produktstrukturer. Andre har millioner av priser. Og atter andre har komplekse ordre med mye metadata. Dermed er det viktig at den huben som skal ta i mot data har fleksible modeller. En implementasjonspartners jobb blir da å tilpasse integrasjonen mellom forretningssystemet og OMS'et, slik at kundens behov blir ivaretatt uten at man trenger direkte integrasjoner mellom hvert enkelt system.

Å velge et OMS i Alternativ 2 er den desidert enkleste veien til omnikanal av flere grunner. Spesielt viktig er det at dette gir færre integrasjoner, bedre ytelse, enklere ordrehåndtering.

Bruk et OMS i Omnikanal-strategien: 

  • Færre integrasjonspunkter
  • Bedre ytelse
  • Enklere ordrehåndtering 
  • Ingen siloer
  • Større fleksibilitet 

Ønsker du mer informasjon? 

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om omnikanal ordrebehandling.