Personvern

Uthenting, sletting og anonymisering av kundedata

Hente ut kundedata

Gjennom Omniums API kan man enkelt hente ut alle data som er lagret tilknyttet en spesifikk kunde. Dermed kan kunden i en nettbutikk eller app selv hente ut data som er lagret om ham selv. 

Samtykke

Alle kundens samtykker kan lagres i Omnium, og hentes ut ved behov. Vi tar vare på typen samtykke, innholdet i avtalen, og tidspunktet den ble inngått.

Sletting og anonymisering

En kunde har også krav på å bli slettet eller anonymisert i løsningen. Omnium fjerner alle kundedata, og anonymiserer alle ordre tilknyttet kunden. Dette kan gjøres gjennom Omniums brukergrensesnitt, eller det kan gjøres gjennom API-et. Med sistnevnte løsning kan man legge opp til at kunden gjør dette selv i for eksempel en nettbutikk eller app.

+47 22 12 01 01

OMNIUM AS © 2019