Rapporter

Tilgang til dine viktigste data

Enkel rapportering

Det er enkelt å hente ut rapporter fra Omnium. Vårt kraftige rapporteringsmotor benytter lynraske spørringer fra ElasticSearch, som gir umiddelbar innsikt i salg, ordre, kunder, produkter etc.

Eksport til Excel

For ytterligere behandling av dataene tilbyr Omnium eksport av datalistene til Excel. Benytt innebygde filtre i Omniums rapportgenerator, og få det samme utvalget eksportert til et vanlig regneark.

Avanserte filtre

Søkemotoren gir også mulighet for avansert filtrering. Hent ut data basert på datointervaller, ordrestatuser, butikker, kunde- eller produktgrupper, etc.

+47 22 12 01 01

OMNIUM AS © 2020