API-dokumentasjon

API-dokumentasjonen er tilgjengelig på 

https://api.omnium.no

Omnium og Bring

 

Bring er Posten Norges merkevare for bedriftsmarkedet for frakt av små og store forsendelser. Deres hjemmemarked er Norden, men sender pakker til hele verden.
Omnium OMS er integrert med Brings løsninger og brukes av flere av våre kunder, som for eksempel Eurosko.

Omnium håndterer

  • Booket frakt, med muligheter for å legge inn vekt og dimensjoner på pakken

  • Lenke for å printe ut fraktetikett

  • Lagrer sporingsnummer/lenke, som kan brukes i e-post til kunden

  • Opprette fraktetikett for returfrakt, som kan legges med i pakken

  • Fraktetikett sendt på e-post
    ... med mer.

Nuget

 

http://nuget.omnium.no/nuget

 

Omnium har fire public nuget-pakker:

Omnium

Inneholder generell funksjonalitet for overføring av data via vårt WebAPI (avhengighet kun mot Omnium.Public).

Omnium.Public

Inneholder felles modeller med vårt mapping-prosjekt internt, slik at vi sikrer at dataene som overføres fra Omnium eller direkte via Web API er korrekte).

Omnium.EPiServer.CMS

Inneholder episerver CMS-spesifikk funksjonalitet (med avhengigheter mot EPiServer og Omnium)

Omnium.EPiServer.Commerce

Inneholder episerver Commerce-spesifikk funksjonalitet (med avhengigheter mot EPiServer.Commerce og Omnium)

Vi inkrementerer patch-nummeret for hver bakoverkompatible oppdatering, men major ved breaking changes.

Tokens

private static string TokenPath = $"/api/Token";
using (var client = new HttpClient())
{
   client.BaseAddress = new Uri("https://omniumapitest.azurewebsites.net/");
   var formContent = new FormUrlEncodedContent(new[]
   {
       new KeyValuePair<string, string>( "grant_type", "client_credentials" ),
       new KeyValuePair<string, string>( "clientId", ""),
       new KeyValuePair<string, string> ( "clientSecret", "" )

   });


//Get Token
var response = await client.PostAsync(TokenPath, formContent);
if (!response.IsSuccessStatusCode)
{
   throw new Exception($"Get token failed! Status: {response.StatusCode}");
}
var tokenString = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", token);

 

 

Token er en JWT token som  har en gyldighet i 10 dager.  Ta vare på token, og sjekk om dere må hente ny:

Slik kan man sjekke hvor lenge den er gyldig:

var jwtHandler = new JwtSecurityTokenHandler();

var jwtToken = jwtHandler.ReadJwtToken(tokenString);

DateTime validToUtc = jwtToken.ValidTo; //utc date


 

Klienten kan nå brukes til å gjøre kall mot api

For å bruke Omnium api, må man sende med en gyldig token. Da benyttes en secret, som mottas fra Omnium. Ønsker du å teste Omnium? Send en e-post til techsupport@omnium.no, og se eksempel under på hvordan man kan hente ut en token. 

+47 22 12 01 01

OMNIUM AS © 2019